Politica de Confidențialitate

Prima pagină » Politica de Confidențialitate

1. Prezentare generală

Prezenta Politică de Confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent cine suntem, ce tip de date personale colectăm în legătură cu dvs prin intermediul site-ului pipaclub.ro, cum le prelucrăm și care sunt drepturile dvs cu privire la aceste date.

 • Asociația Pipe & Cigar Club Romania, denumită în continuare PCCR, este o asociație neguvernamentală, fără scopuri politice sau patrimoniale, independentă și constituită prin libera asociere a membrilor săi.
 • În conformitate cu reglementările GDPR (Regulamentul European nr 2016/679) și ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PCCR, în calitate de proprietar și administrator al site-ului pipaclub.ro este operator de date personale și reprezintă legal entitatea care determină scopul, condițiile și modalitățile de procesare a datelor ce stau la baza accesării și utilizării site-ului pipaclub.ro.
 • Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs, care oferă informații pe care le putem corela cu dvs. sau care vă pot dezvălui identitatea.
  • Datele cu caracter personal sunt atât datele care identifică direct o persoană (precum nume, prenume sau adresă de domiciliu) dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi, de exemplu: postări pe rețele sociale, adresa de email sau adresa IP. Prin urmare, protecția datelor personale vizează orice utilizator de internet – fie că doar navighează pe web sau se înscrie ca membru alături de noi.
 • Prelucrarea datelor personale se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor dvs personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, analizarea, utilizarea, modificarea, partajarea, transferul și ștergerea acestora.
  • Prelucrarea de date personale necesită consimțământul acordat în mod liber și explicit din partea dvs, pentru fiecare scop în parte.

Vă invităm să citiți în continuarea acestui document despre ce tipuri de date colectăm despre dvs, ce facem cu datele dvs. personale și cât timp le păstrăm, care sunt drepturile dvs. privind aceste date, cum le respectăm noi, precum și cum vi le puteți exercita. Dacă aveți orice fel de întrebări, nelămuriri sau sugestii privind confidențialitatea datelor vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă la adresa contact@pipaclub.ro

2. Ce date personale colectăm 

Colectăm o serie de date personale doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu dvs, iar prelucrarea lor se întemeiază întotdeauna pe baza consimțământul dvs explicit pentru fiecare situație în parte, după cum urmează:

I. DATE ANONIMIZATE ȘI STATISTICE
Conținutul site-ului pipaclub.ro are caracter informativ, iar accesarea sa NU presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonimizate și statistice astfel:

 • Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța website-ului
  • Ex: câți vizitatori, ce browser, de pe ce tip de dispozitiv – prin Google Analytics
  • Nu folosim servicii prin care putem identifica utilizatorul (adresă ip, etc.)
  • Colectăm date statistice și anonimizate despre performanța website-ului

II. DATE PSEUDO-ANONIMIZATE
Accesarea, interacțiunea și navigarea utilizatorilor pe site-ul pipaclub.ro presupune prelucrarea, validarea și procesarea unor date pseudonimizate (adică nu verificăm sau nu e relevant dacă datele cu caracter personal sunt reale), obținute prin:

 • Formularul de contact
  • Stocăm conținutul cererile trimise prin formularul de contact de pe site-ul pipaclub.ro ca să vedem ce mesaje ne transmit vizitatorii acestui site
  • Stocăm adresa de email (reală sau invalidă) folosită prin completarea formularului de contact pentru a putea răspunde utilizatorilor care ne contactează, dacă nu este indicată o altă modalitate de contact

III. DATE CU CARACTER PERSONAL
Înscrierea ca membru PCCR presupune consimțământul prealabil de colectare și procesare a datelor personale, prin completarea unor formulare de înscriere specifice, după cum urmează:

 • La adresa https://pipaclub.ro/cerere-adeziune/
  • CEREREA DE ADEZIUNE
   • Presupune colectarea următoarelor Date personale: nume, cetățenie, data nașterii, adresa domiciliu, serie și număr carte de identitate, CNP, email.
   • Datele colectate sunt folosite conform legii pentru înscrierea dumneavoastră ca membru al asociației.
   • Datele colectate nu sunt difuzate altor entități în scopul prelucrării acestora.

3. Care sunt drepturile dvs. asupra datelor personale

În calitate de operator de date personale, PCCR are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile GDPR și anume:

 • Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal
  • Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • Dreptul la rectificare
  • Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le corectăm sau să le modificăm.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
  • Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în caz că datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau pur și simplu nu mai doriți să vă aflați în baza noastră de date
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
  • Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale sau la cu posibilitate de dez-abonare, anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Aveți dreptul să ne solicitați să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la a vă opune proceselor automatizate 
  • În unele situații folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor dvs. cu caracter personal, dacă ne-ați dat acordul în acest sens. Aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.
 • Dreptul de a depune plângere 
  • Puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la adresa de e-mail contact@pipacub.ro


4. Ce facem cu datele dvs personale

Scopurile generale ale colectării de date personale au în vedere scopuri legitime explicate direct precum:

 • Aderarea ca membru cu drepturi depline la asociație
  • Folosim informațiile despre dvs. din formularele de înscriere cu scopul de a tine evidenta membrilor asociației cu drepturile lor derivate din aceasta calitate.

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții legal – fezabile, ca de exemplu arhivarea.


6. Ce obligații avem în prelucrarea și colectarea de date personale

În calitate de operator de date personale, PCCR are obligația legală de a asigura:

 • Stocarea sau transferarea datelor personale doar în cadrul Uniunii Europene
  • sau exclusiv către furnizorii de servicii din SUA certificați în cadrul EU-US Privacy Shield.
 • Inventarierea datele cu caracter personal și colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii respectă la rândul lor rigorile GDPR.
 • Păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor personale
  • În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PCCR are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de adeziune disponibile pe site-ul pipaclub.ro
 • Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal
  • PCCR va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea formularului de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
  • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a webite-ului sau a formularului de adeziune, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, PCCR își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site precum formulare, cât și la pagina web pipaclub.ro
 • Stabilirea procedurii de notificare a autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

7. Termeni și Condiții Generale ale Politicii de Confidențialitate

 • Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa, defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site în conformitate cu  Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 • Accesul la website-ul pipaclub.ro , a conținutului său și a formularului de adeziune este disponibil 24h/zi, 7 zile/săptămână, excepție fiind doar atunci când sunt lucrări de întreținere sau de actualizare ale site-ului pipaclub.ro
 • PCCR va depune toate eforturile pentru a asigura accesibilitatea site-ului precum și utilizarea formularelor care presupun colectarea și prelucrarea de date personale de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
 • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a webite-ului sau a formularelor de înscriere și contact, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, PCCR își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site precum formulare, cât și la pagina web pipaclub.ro.
 • Întregul conținut al platformei electronice PCCR, dar fără a se limita la texte, imagini grafice, programe, elemente de grafică web, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea PCCR, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și Legilor privind dreptul de proprietate intelectuală.
 • PCCR garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, la website și la formularele electronice de adeziune si contact și nu le conferă dreptul de a reproduce, de a copia, de a vinde sau a exploata site-ul, formularele sau conținutul în orice manieră, în scopuri comerciale, contrare intereselor PCCR.
 • Orice încercare de a accesa conținutul website-ului sau a formularelor din site, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea independentă, civilă sau penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, în funcție de gravitatea faptei.
 • În conformitate cu GDPR 2016/679 și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, PCCR are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de adeziune sau contact disponibile pe site-ul pipaclub.ro
 • Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acest le produce sunt guvernate de legea română;
 • Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești termeni și condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente de drept comun din București. Alegerea competenței este în favoarea ambelor părți.
 • PCCR își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile cu notificarea prealabilă a persoanelor care și-au acordat consimțământul asupra prevederilor detaliate în acest document.

Verificare varsta

Acest site se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani. Dacă nu ați împlinit 18 ani vă rugăm sa nu continuați în a vizita restul siteului.